top of page

לצלם סיפור בכרם

טיול מיוחד לחובבי הצילום והיין – טיול יין מרתק שיפגיש את המטיילים עם מגוון נופים, אתרים, אנשים והזדמנויות צילום בכרם, ביקב, ובמרחבי הטבע.


הטיול מלווה על ידי מדריכת צילום מנוסה, שתעביר למטילים טיפים והמלצות לשימוש מיטבי במצלמות - דרך עדשת המצלמה נספר את הסיפור של היין, נצלם קומפוזיציות וזוויות צילום ייחודיות לטבע החקלאי, לצורות הנוף  שיוצרים מרחבי הכרמים, תמונות תקריב, צילום ביקב ועוד.

תמונות נבחרות מהטיול יועלו באתר האינטרנט ויקבלו קרדיט של המצלם.
נדרש: כושר הליכה בסיסי, תשוקה ליין ואהבה לצילום + מצלמה סבירה

bottom of page